อัจฉริยะน้อยฝึกฝนเชาวน์ปัญญา อนุบาล 1 (พิมพ์ครั้งที่ 3)
ผู้เขียน: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์: G-Junior
หมวดหมู่: หนังสือเด็ก/เตรียมความพร้อม
จำนวนหน้า: 120 หน้า
ขนาด: 20.9 x 29.3 x 0.4 cm.
พิมพ์: ขาว-ดำ
ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 100 แกรม
Code: 8859735405428
รายละเอียด:
เป็นหนังสือเพื่อใช้ฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ของคุณหนูๆ ช่วงวัยอนุบาล เพื่อให้มีความคิดอย่างเป็นขั้น เป็นตอน รู้จักวางแผน สร้างจินตนาการที่กว้างไกล และช่วยให้เด็กมี ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกให้รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง สามารถนำสิ่ง ที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ส่วนลด 10%
ประหยัด ฿13
฿135 ฿122