แจ้งชำระเงิน
ใบสั่งซื้อเลขที่
จำนวนเงิน
วันที่โอนเงิน
เวลาที่โอน
หมายเหตุ
วิธีการชำระเงิน
หลักฐานการชำระ
กรอกรหัสที่แสดงด้านล่าง ลงในช่องนี้