อัจฉริยะน้อยเรียนรู้ภาษาไทย อนุบาล 3 (พิมพ์ครั้งที่ 3)
ผู้เขียน: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์: G-Junior
หมวดหมู่: หนังสือเด็ก/เตรียมความพร้อม
จำนวนหน้า: 136 หน้า
ขนาด: 21 x 29.3 x 0.8 cm.
ประเภทปก: อ่อน
พิมพ์: ขาว-ดำ
ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 100 แกรม
Code: 8859735405411
รายละเอียด:
การส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย ของเด็กๆ เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดย เฉพาะการศึกษาในระดับปฐมวัย เพราะเด็กในวัยนี้มีพัฒนาการด้านสมอง ที่สูงมากถือเป็นวัยทองที่จะกระตุ้นความสามารถในด้านต่างๆ ให้ลูกๆ อัจฉริยะน้อยเรียนรู้ภาษาไทย อนุบาล 3 เล่มนี้จะช่วยปูพื้นฐานทางด้าน ภาษาไทย ฝึกให้เด็กจำคำศัพท์ และเสริมทักษะในการเขียนพยัญชนะขั้น พื้นฐาน มีทักษะในด้านการอ่านและเขียนที่ดี เด็กๆ จะเพลิดเพลินไปกับ การเรียนรู้อย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อ เพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างจินตนาการ ไปพร้อมๆ กัน