สมบัติผู้ดี เล่ม 2
ผู้เขียน: สำราญ ผลดี
สำนักพิมพ์: เพชรวาดศิลป์
หมวดหมู่: หนังสือเด็ก/เตรียมความพร้อม
จำนวนหน้า: 16 หน้า
ขนาด: 18.6 x 25.9 x 0.2 cm.
ประเภทปก: อ่อน
พิมพ์: 4 สี
ประเภทกระดาษ: กระดาษอาร์ต 120 แกรม
Code: 8859735402236
รายละเอียด:
นิทานเล่มนี้ได้ปลูกฝังลักษณะนิสัย สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับเด็ก ๆ รวมถึงคนทุกวัย ในเรื่องมารยาท ความประพฤติที่เหมาะสม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ผ่านเรื่องราวพร้อมภาพการ์ตูนน่ารักสร้างเสริมลักษณะนิสัยการประพฤติตนเป็นคนดี และรู้จักมารยาททางสังคม จากเรื่องราวในแต่ละบทที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส ถ่ายทอดบุคลิก และนิสัยของตัวละครได้อย่างชัดเจน ปลูกฝัง ฝึกฝน ได้ตั้งแต่วัยเยาว์
ส่วนลด 10%
ประหยัด ฿4
฿49 ฿45