เด็กฉลาดเก่งคณิตศาสตร์ ประถม 3
ผู้เขียน: ทีมวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์: G-Junior
หมวดหมู่: หนังสือเด็ก/เตรียมความพร้อม
จำนวนหน้า: 60 หน้า
น้ำหนัก: 0.14 Kg
ขนาด: 16.5 x 29.3 x 0.5 cm.
พิมพ์: 1 สี
ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 80 แกรม
Tags: หนังสือเด็ก ,คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , สำนักพิมพ์ G-Junior , โจทย์คณิตศาสตร์ ป. 3 , เด็กเก่งคณิตศาสตร์ , หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ประถมศึกษาปีที่ 3 , ทีมวิชาการสำนักพิมพ์ , คณิต
Code: 8858757423274
รายละเอียด:
เพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย อาทิ จำนวนนับไม่เกิน 100,000 , การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 , แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง , การวัดความยาว , เวลา , การชั่ง การตวง , การคูณ , การหาร , เงินและการบันทึกรายรับ รายจ่าย , รูปเรขาคณิต, จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม , การบวก ลบ คูณ หารระคน เพื่อช่วยให้น้องๆ เรียนดี สอบได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี
ส่วนลด 10%
ประหยัด ฿7
฿79 ฿72