สร้างกุศล พ้นทุกข์
ผู้เขียน: แก้วธารา
สำนักพิมพ์: ปราชญ์
หมวดหมู่: หมวดหนังสือ ราคา 69 บาท
จำนวนหน้า: 272 หน้า
ขนาด: 14 x 20 x 0.5 cm.
ประเภทปก: อ่อน
พิมพ์: ขาว-ดำ
ประเภทกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม
Code: 8858757415491
รายละเอียด:
"บุญ" แม้จะเป็นกรรมดี แต่ก็ยังถือเป็นของหยาบ เพราะให้ผลแต่ภายนอกเท่านั้น แม้ทางใจที่เกิดขึ้นคือสุข ก็มิอาจละกิเลสได้ แต่ "กุศล" เป็นความละเอียดที่เกิดขึ้นที่จิตใจสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นได้ ด้วยการละกิเลส รัก โลภ โกรธ หลง ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น ผู้ที่สามารถละ ความสุขที่เกิดขึ้นแก่ใจได้ เมื่อประสบทุกข์ ก็สามารถละความทุกข์ได้เช่นกัน...
ส่วนลด 0 %
ประหยัด ฿0
ราคาพิเศษ 59