อ่าน เขียน เรียน สระไทย
ผู้เขียน: สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
สำนักพิมพ์: Sun Child Learning
หมวดหมู่: หนังสือเด็ก/เตรียมความพร้อม
จำนวนหน้า: 64 หน้า
Code: 8858757410700
รายละเอียด:

     ปูพื้นฐานภาษาไทยให้น้องๆ รู้จักสระทั้ง 32 เสียง เพื่อให้มีทักษะการเขียนอ่านที่พร้อม สำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมในห้องเรียน

ส่วนลด 10%
ประหยัด ฿13
฿135 ฿122