ไวยกรณ์ญี่ปุ่น สำหรับ JLPT ระดับ N5-N4-N3 พิมพ์ครั้งที่ 2
ผู้เขียน: นพพิชญ์ ประหวั่น
สำนักพิมพ์: เพชรประกาย
หมวดหมู่: ภาษาศาสตร์
จำนวนหน้า: 360 หน้า
Code: 9786164415478
รายละเอียด:

 

     นอกจากคันจิและคำศัพท์ที่ผู้เข้าสอบ JLPT จะต้องเรียนรู้แล้วไวยากรณ์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจละเลยได้ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมโครงสร้างประโยคในระดับ N5, N4 และ N3 ไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าสอบมีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น