เกมสนุกลับสมอง เสริมสร้างเชาวน์ปัญญาสำหรับหนูน้อย
ผู้เขียน: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์: Sun Child Learning
หมวดหมู่: หนังสือเด็ก/เตรียมความพร้อม
จำนวนหน้า: 72 หน้า
Code: 8858757409964
รายละเอียด:

     การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางเชาวน์ปัญญา

กระตุ้นให้เด็กใช้สมองในการจดจำ

การเรียนรู้อย่างมีเหตุผล

การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเข้าใจ

รวมถึงรู้จักแก้ปัญหาต่างๆ

ช่วยเสริมสร้างความอดทนและจินตนาการ

ผ่านกิจกรรมที่รวบรวมไว้ในเล่ม

ส่วนลด 10%
ประหยัด ฿13
฿135 ฿122