สรุปหลักฝึกทักษะเพิ่มเกรดภาษาไทย ป.1-2-3
ผู้เขียน: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์: ต้นกล้า
หมวดหมู่: คู่มือเรียน-สอบ
จำนวนหน้า: 312 หน้า
ขนาด: 29.2 x 21 x 1.9 cm.
ประเภทปก: อ่อน
พิมพ์: ดำ
ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 100 แกรม
Code: 8859735416059
รายละเอียด:
การเรียนภาษาไทยในแต่ละระดับชั้น มีเนื้อหาที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้เป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของแบบหัดอ่าน และส่วนของหลักภาษา อาจทำให้เด็กๆ ท้อและเบื่อหน่ายการเรียนได้ หนังสือเล่มนี้จึงถูกสร้างขึ้น เพื่อช่วยให้น้องๆ ในชั้นประถมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้ภาษาไทยได้ดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยให้กับน้องๆ ได้แบบล่วงหน้าถึง 3 ชั้นปี โดยมีการสรุปเนื้อหาย่อๆ ที่สำคัญ พร้อมด้วยแบบฝึกเพื่อทบทวนเนื้อหาทั้งส่วนของการอ่าน และส่วนของหลักภาษาไทยได้มากขึ้น
ส่วนลด 10%
ประหยัด ฿37
฿375 ฿338