รวมศัพท์ HSK 1-6 ระบบใหม่
ผู้เขียน: นพพิชญ์ ประหวั่น
สำนักพิมพ์: เพชรประกาย
หมวดหมู่: คู่มือเรียน-สอบ
จำนวนหน้า: 360 หน้า
ขนาด: 10.5 x 19 x 2.1 cm.
ประเภทปก: อ่อน
พิมพ์: 1 สี
ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 80 แกรม
Code: 9786166090390
รายละเอียด:
ด้วยระบบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) ระบบใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากเดิม 6 ระดับ เป็น 9 ระดับ ประกอบด้วย ขั้นต้น (ระดับ 1-3) ขั้นกลาง (ระดับ 4-6) และขั้นสูง (ระดับ 7-9) เนื้อหาภายในเล่มมีรายละเอียดดังนี้ ขั้นต้น แบ่งเป็น 3 ระดับคือ • ระดับ 1 ประกอบด้วยคำศัพท์ทั้งสิ้น 500 คำ • ระดับ 2 ประกอบด้วยคำศัพท์ทั้งสิ้น 1,272 คำ (เพิ่มเติมจากระดับ 1 ทั้งสิ้น 772 คำ) • ระดับ 3 ประกอบด้วยคำศัพท์ทั้งสิ้น 2,245 คำ (เพิ่มเติมจากระดับ 1-2 ทั้งสิ้น 973 คำ) ขั้นกลาง แบ่งเป็น 3 ระดับคือ • ระดับ 4 ประกอบด้วยคำศัพท์ทั้งสิ้น 3,245 คำ (เพิ่มเติมจากระดับ 1-3 ทั้งสิ้น 1,000 คำ) • ระดับ 5 ประกอบด้วยคำศัพท์ทั้งสิ้น 4,316 คำ (เพิ่มเติมจากระดับ 1-4 ทั้งสิ้น 1,071 คำ) • ระดับ 6 ประกอบด้วยคำศัพท์ทั้งสิ้น 5,456 คำ (เพิ่มเติมจากระดับ 1-5 ทั้งสิ้น 1,140 คำ)
ส่วนลด 10%
ประหยัด ฿25
฿255 ฿230