เก่ง ฉลาด ด้วยสรุปหลักและแบบฝึกเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ป.3
ผู้เขียน: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์: ต้นกล้า
หมวดหมู่: คู่มือเรียน-สอบ
จำนวนหน้า: 280 หน้า
ขนาด: 21 x 29.5 x 1.6 cm.
ประเภทปก: อ่อน
พิมพ์: ดำ
ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 80 แกรม
Tags: คู่มือเรียน - สอบ , แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ ป.3 , การศึกษาและการสอน , คู่มือเรียนประถมศึกษา , ภาษาอังกฤษประถมศึกษา
Code: 8859735402731
รายละเอียด:
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ในห้องเรียน ช่วยให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้ ฝึกทำแบบทดสอบ และเตรียมตัวก่อนสอบ โดยเนื้อหาสาระยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด หลักไวยากรณ์ที่สรุปไว้อย่างสั้นๆ กระชับ และเข้าใจง่ายนี้ เต็มไปด้วยแบบทดสอบที่จะช่วยปรับพื้นฐานความเข้าใจ ตั้งแต่เริ่มต้นจากง่ายไปยาก หากเด็กๆ ฝึกฝนไปแต่ละบทเรียน ทีละแบบทดสอบ ค่อยๆ เรียนรู้ ค่อยๆ ทำ เด็กๆ จะเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อต่อยอดสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง
ส่วนลด 10%
ประหยัด ฿32
฿325 ฿293